VIP USLUGE

MENTORSTVO

Naš kompletni paket mentorstva pruža širok spektar opcija i predstavlja izuzetnu priliku za sve one koji žele da dublje istraže dinamiku tržišta. Uz ovaj paket, dobijate personalnog mentora sa preko 10 godina stručnog iskustva u oblasti forex trgovanja, što vam omogućava direktnu podršku i vođstvo tokom vašeg razvoja. Naša interaktivna predavanja uživo prilagođena su vašim potrebama i ciljevima, što osigurava brže napredovanje i bolje razumevanje tržišnih principa. Osim toga, paket obuhvata dodatne pogodnosti kao što su pristup grupi za detaljne analize i chat grupi za brzu razmenu informacija i ideja među članovima.

Osnovni deo elektronske knjige Napredni deo elektronske knjige Video materijal Uživo predavanja Individualno mentorstvo Psihologija trgovanja (uživo predavanja, elektronska knjiga) Besplatan pristup grupi za analize i čet grupi tokom godinu dana

12

Godišnje

999.00 €
(70% popust)
(samo prva 3 kupca)

  • Individualno mentorstvo
  • Uživo predavanja
  • Besplatan pristup grupama

300.00 €

Kupi paket